Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

de censuur:

 • Toezicht houden op wat er geschreven of gezegd wordt in bijvoorbeeld kranten, op televisie en internet, en daarin dingen schrappen
 • Je netjes gedragen, fatsoenlijk
 • Grenzen stellen, iets kleiner of minder maken

deugdzaam:

 • Een regerende familie, bijvoorbeeld een koningshuis
 • Aanpassen aan de tijd van nu
 • Je netjes gedragen, fatsoenlijk

de wijsheid:

 • Een geheel
 • Heel veel weten, veel kennis hebben over allerlei onderwerpen
 • beschadigen

inperken:

 • Grenzen stellen, iets kleiner of minder maken
 • Een geheel
 • Het toenemen van het aantal inwoners van een land

de filosoof:

 • Een staat waarin het staatshoofd (een president) wordt gekozen
 • beschadigen
 • Iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met ingewikkelde vragen over het leven

het boeddhisme :

 • De rechten en vrijheden die ieder mens zou moeten hebben
 • Toezicht houden op wat er geschreven of gezegd wordt in bijvoorbeeld kranten, op televisie en internet, en daarin dingen schrappen
 • Een godsdienst die begonnen is door boeddha

de mensenrechten :

 • Een regerende familie, bijvoorbeeld een koningshuis
 • De rechten en vrijheden die ieder mens zou moeten hebben
 • Een manier van samenleven in een land waarbij alles van iedereen is en de regering veel bepaalt

symbolisch:

 • De rechten en vrijheden die ieder mens zou moeten hebben
 • Niet letterlijk, het staat symbool voor iets
 • Aanpassen aan de tijd van nu

de eenheid:

 • Iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met ingewikkelde vragen over het leven
 • Heel veel weten, veel kennis hebben over allerlei onderwerpen
 • Een geheel

schenden:

 • Toezicht houden op wat er geschreven of gezegd wordt in bijvoorbeeld kranten, op televisie en internet, en daarin dingen schrappen
 • beschadigen
 • Grenzen stellen, iets kleiner of minder maken

bekritiseren:

 • Beoordelen, kritiek geven
 • Een godsdienst die begonnen is door boeddha
 • Eerbied voor iets of iemand hebben, iets of iemand in waarde laten

sinds mensenheugenis :

 • Beoordelen, kritiek geven
 • Vanaf het moment dat mensen het zich kunnen herinneren, al heel lang
 • Een staat waarin het staatshoofd (een president) wordt gekozen

respecteren:

 • Beoordelen, kritiek geven
 • Aanpassen aan de tijd van nu
 • Eerbied voor iets of iemand hebben, iets of iemand in waarde laten

de republiek:

 • De rechten en vrijheden die ieder mens zou moeten hebben
 • Een staat waarin het staatshoofd (een president) wordt gekozen
 • Aanpassen aan de tijd van nu

het communisme:

 • Iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met ingewikkelde vragen over het leven
 • Een godsdienst die begonnen is door boeddha
 • Een manier van samenleven in een land waarbij alles van iedereen is en de regering veel bepaalt

moderniseren:

 • Het toenemen van het aantal inwoners van een land
 • Aanpassen aan de tijd van nu
 • Iemand niet langer de leiding laten zijn

idealiseren:

 • Een manier van samenleven in een land waarbij alles van iedereen is en de regering veel bepaalt
 • Iets mooier maken dan het is
 • Een staat waarin het staatshoofd (een president) wordt gekozen

een dynastie:

 • Toezicht houden op wat er geschreven of gezegd wordt in bijvoorbeeld kranten, op televisie en internet, en daarin dingen schrappen
 • Niet letterlijk, het staat symbool voor iets
 • Een regerende familie, bijvoorbeeld een koningshuis

afzetten:

 • Iets mooier maken dan het is
 • Iemand niet langer de leiding laten zijn
 • De rechten en vrijheden die ieder mens zou moeten hebben

de bevolkingsgroei:

 • Heel veel weten, veel kennis hebben over allerlei onderwerpen
 • Grenzen stellen, iets kleiner of minder maken
 • Het toenemen van het aantal inwoners van een land