Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

de voogd:

 • De zorg voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen en tijdelijk in een ander gezin wonen.
 • Iemand die wettelijk verantwoordelijk is voor een kind, vaak in plaats van de eigen ouders.
 • Een figuur, meestal in de vorm van een versierd schild, waaraan je een familie herkent.

de anekdote:

 • De naam waarmee je aangesproken wordt, vaak een afkorting van je officie?le naam.
 • Een boek waarin iemand zijn eigen leven beschrijft.
 • Een kort verhaal, meestal over een leuke gebeurtenis uit iemands leven.

adopteren:

 • Het kind van een ander in je gezin opnemen, waardoor het volgens de wet jouw kind wordt.
 • De deeltjes in de cellen die ervoor zorgen dat erfelijke eigenschappen van ouders overgaan op de kinderen.
 • Een figuur, meestal in de vorm van een versierd schild, waaraan je een familie herkent.

de genen:

 • De deeltjes in de cellen die ervoor zorgen dat erfelijke eigenschappen van ouders overgaan op de kinderen.
 • Een figuur, meestal in de vorm van een versierd schild, waaraan je een familie herkent.
 • Het verwant-zijn, familie van elkaar zijn.

aangetrouwd:

 • Een schema, vaak in de vorm van een boom, waarin je kunt zien van wie je afstamt.
 • Bij een familie horen, doordat je met iemand van die familie getrouwd bent.
 • Het dagelijks leven in het gezin.

de zwager:

 • De broer van degene met wie je getrouwd bent. Of de man met wie jouw broer of zus getrouwd is.
 • De zus van degene met wie je getrouwd bent.
 • De deeltjes in de cellen die ervoor zorgen dat erfelijke eigenschappen van ouders overgaan op de kinderen.

de kennisgeving:

 • De mededeling, de bekendmaking.
 • Een schema, vaak in de vorm van een boom, waarin je kunt zien van wie je afstamt.
 • De broer van degene met wie je getrouwd bent. Of de man met wie jouw broer of zus getrouwd is.

de schoonzus:

 • De zus van degene met wie je getrouwd bent.
 • Het dagelijks leven in het gezin.
 • De zorg voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen en tijdelijk in een ander gezin wonen.

de stamboom:

 • Het dagelijks leven in het gezin.
 • Iemand die vroeger heeft geleefd en van wie je oorspronkelijk familie bent.
 • Een schema, vaak in de vorm van een boom, waarin je kunt zien van wie je afstamt.

afstammen:

 • De deeltjes in de cellen die ervoor zorgen dat erfelijke eigenschappen van ouders overgaan op de kinderen.
 • Oorspronkelijk familie van iemand zijn.
 • Het dagelijks leven in het gezin.

het familiewapen:

 • Een figuur, meestal in de vorm van een versierd schild, waaraan je een familie herkent.
 • Een schema, vaak in de vorm van een boom, waarin je kunt zien van wie je afstamt.
 • Iemand die wettelijk verantwoordelijk is voor een kind, vaak in plaats van de eigen ouders.

het ouderlijk huis:

 • De zus van degene met wie je getrouwd bent.
 • Iemand die wettelijk verantwoordelijk is voor een kind, vaak in plaats van de eigen ouders.
 • Het huis waar je ouders wonen en waar je opgroeit.

de voorouder:

 • Een kort verhaal, meestal over een leuke gebeurtenis uit iemands leven.
 • Het dagelijks leven in het gezin.
 • Iemand die vroeger heeft geleefd en van wie je oorspronkelijk familie bent.

het gezinsleven:

 • Oorspronkelijk familie van iemand zijn.
 • Het verwant-zijn, familie van elkaar zijn.
 • Het dagelijks leven in het gezin.

hecht:

 • Een gewoonte of een gebruik dat van ouders op kinderen overgaat.
 • Een schema, vaak in de vorm van een boom, waarin je kunt zien van wie je afstamt.
 • Als je een sterke band met elkaar hebt.

de verwantschap:

 • Het huis waar je ouders wonen en waar je opgroeit.
 • Oorspronkelijk familie van iemand zijn.
 • Het verwant-zijn, familie van elkaar zijn.

de traditie:

 • Bij een familie horen, doordat je met iemand van die familie getrouwd bent.
 • Iemand die vroeger heeft geleefd en van wie je oorspronkelijk familie bent.
 • Een gewoonte of een gebruik dat van ouders op kinderen overgaat.

de autobiografie:

 • De broer van degene met wie je getrouwd bent. Of de man met wie jouw broer of zus getrouwd is.
 • Een boek waarin iemand zijn eigen leven beschrijft.
 • De mededeling, de bekendmaking.

de roepnaam:

 • De naam waarmee je aangesproken wordt, vaak een afkorting van je officie?le naam.
 • Een gewoonte of een gebruik dat van ouders op kinderen overgaat.
 • De broer van degene met wie je getrouwd bent. Of de man met wie jouw broer of zus getrouwd is.

de pleegzorg:

 • De zorg voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen en tijdelijk in een ander gezin wonen.
 • Een figuur, meestal in de vorm van een versierd schild, waaraan je een familie herkent.
 • Het dagelijks leven in het gezin.