Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

de straling :

 • De belemmering. Iets wat in de weg staat of je tegenhoudt.
 • Uitgezonden licht of warmte.
 • Een cirkel om de aarde waarbij de afstand tot de aarde overal even groot is.

de capsule:

 • Alsof het niets weegt en daardoor zweeft. De zwaartekracht werkt er niet op.
 • Een cabine voor de bemanning van een ruimteraket.
 • Een bepaalde kant uitgaan.

ijl:

 • Dun. Dit zeg je van lucht waar weinig zuurstof in zit.
 • Een cabine voor de bemanning van een ruimteraket.
 • Zo dicht langs iets gaan dat je het bijna raakt.

lanceren:

 • De lucht in schieten.
 • Alsof het niets weegt en daardoor zweeft. De zwaartekracht werkt er niet op.
 • Klein en niet belangrijk.

de komeet :

 • Een klein hemellichaam met een staart. Het bestaat uit ijs, gas en stof.
 • Een cabine voor de bemanning van een ruimteraket.
 • De lucht in schieten.

de dampkring:

 • Een cabine voor de bemanning van een ruimteraket.
 • De atmosfeer. De luchtlaag rond de aarde of een ander hemellichaam.
 • Een bijzondere opdracht waarvoor je meestal op reis moet.

waarnemen:

 • Zo dicht langs iets gaan dat je het bijna raakt.
 • Iets of iemand met je zintuigen opmerken, vooral met je ogen en oren.
 • Een ruimte zonder lucht erin.

koersen:

 • Een bepaalde kant uitgaan.
 • Uitgezonden licht of warmte.
 • Iets of iemand met je zintuigen opmerken, vooral met je ogen en oren.

het vacuüm:

 • De belemmering. Iets wat in de weg staat of je tegenhoudt.
 • Een ruimte zonder lucht erin.
 • De lucht in schieten.

nietig:

 • Dun. Dit zeg je van lucht waar weinig zuurstof in zit.
 • Klein en niet belangrijk.
 • De dampkring. De luchtlaag rond de aarde of om een ander hemellichaam.

de luchtdruk:

 • De kracht die de lucht op de aarde uitoefent.
 • Zo dicht langs iets gaan dat je het bijna raakt.
 • De lucht in schieten.

de atmosfeer:

 • Een bijzondere opdracht waarvoor je meestal op reis moet.
 • De dampkring. De luchtlaag rond de aarde of om een ander hemellichaam.
 • Iets of iemand met je zintuigen opmerken, vooral met je ogen en oren.

evenwijdig:

 • Uitgezonden licht of warmte.
 • Met overal dezelfde tussenruimte, op elk punt even ver van elkaar.
 • Iets of iemand met je zintuigen opmerken, vooral met je ogen en oren.

de barrière:

 • De belemmering. Iets wat in de weg staat of je tegenhoudt.
 • Iets of iemand met je zintuigen opmerken, vooral met je ogen en oren.
 • De kracht die de lucht op de aarde uitoefent.

de missie:

 • Een bepaalde kant uitgaan.
 • De atmosfeer. De luchtlaag rond de aarde of een ander hemellichaam.
 • Een bijzondere opdracht waarvoor je meestal op reis moet.

gewichtloos:

 • Iets of iemand met je zintuigen opmerken, vooral met je ogen en oren.
 • De belemmering. Iets wat in de weg staat of je tegenhoudt.
 • Alsof het niets weegt en daardoor zweeft. De zwaartekracht werkt er niet op.

het universum:

 • Dun. Dit zeg je van lucht waar weinig zuurstof in zit.
 • Een bijzondere opdracht waarvoor je meestal op reis moet.
 • Het heelal. De ruimte waarin de aarde, de andere planeten en de sterren zich bevinden.

de meteoor :

 • De belemmering. Iets wat in de weg staat of je tegenhoudt.
 • Het heelal. De ruimte waarin de aarde, de andere planeten en de sterren zich bevinden.
 • Stuk steen of metaal dat vanuit de ruimte de dampkring in schiet en verbrandt. Daardoor zie je een lichtflits en noemen we het een vallende ster.

de baan om de aarde :

 • Zo dicht langs iets gaan dat je het bijna raakt.
 • Een cirkel om de aarde waarbij de afstand tot de aarde overal even groot is.
 • De belemmering. Iets wat in de weg staat of je tegenhoudt.

scheren:

 • Zo dicht langs iets gaan dat je het bijna raakt.
 • Een bijzondere opdracht waarvoor je meestal op reis moet.
 • Een cirkel om de aarde waarbij de afstand tot de aarde overal even groot is.