Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

het grondwater:

 • Het water uit de bodem
 • Een grote bak om goederen of afval in te vervoeren
 • Onder de grond

de container:

 • Een uitgang om te vluchten als er een ramp is
 • Een gegraven gan die recht naar beneden de grond in gaat
 • Een grote bak om goederen of afval in te vervoeren

de steenkool:

 • Onder de grond
 • Een verdieping onder de grond
 • Een zwarte stof die diep onder de grond zit, Steenkool wordt gebruikt als brandstof. Steenkool bestaat uit planten die heel lang in de grond op elkaar geperst hebben gelegen.

de schacht:

 • Uit de grond graven
 • Een gegraven gan die recht naar beneden de grond in gaat
 • Onder de grond

de mijn:

 • Eén of meer gangen diep onder de grond waar steenkool of een andere delfstof wordt opgegraven
 • Eenaantal gangen dat met elkaar is verbonden
 • Een gegraven gan die recht naar beneden de grond in gaat

de delfstof:

 • Naar beneden gaan
 • Stof die uit de grond wordt gegraven om er iets van te maken
 • Een verdieping onder de grond

de dassenburcht:

 • Een hol van een das, een zoogdier met zwart-witte strepen
 • Een zwarte stof die diep onder de grond zit, Steenkool wordt gebruikt als brandstof. Steenkool bestaat uit planten die heel lang in de grond op elkaar geperst hebben gelegen.
 • Eenaantal gangen dat met elkaar is verbonden

de mijnwerker:

 • Een grote bak om goederen of afval in te vervoeren
 • iemand die in een mijn werkt, diep onder de grond
 • Een gegraven gan die recht naar beneden de grond in gaat

de doorsnede:

 • Wat je aan de binnenkant ziet als je iets doormidden snijdt
 • Een zwarte stof die diep onder de grond zit, Steenkool wordt gebruikt als brandstof. Steenkool bestaat uit planten die heel lang in de grond op elkaar geperst hebben gelegen.
 • Een grote bak om goederen of afval in te vervoeren

het edelmetaal:

 • Naar beneden gaan
 • een kostbaar metaal, zoals goud en zilver
 • Eén of meer gangen diep onder de grond waar steenkool of een andere delfstof wordt opgegraven

het souterrain:

 • Een hol van een das, een zoogdier met zwart-witte strepen
 • Uit de grond graven
 • Een verdieping onder de grond

de vluchtroute:

 • Wat je aan de binnenkant ziet als je iets doormidden snijdt
 • Een hol van een das, een zoogdier met zwart-witte strepen
 • Een uitgang om te vluchten als er een ramp is

de ondergrondse:

 • De metro, een soort trein onder de grond
 • Eenaantal gangen dat met elkaar is verbonden
 • Een zwarte stof die diep onder de grond zit, Steenkool wordt gebruikt als brandstof. Steenkool bestaat uit planten die heel lang in de grond op elkaar geperst hebben gelegen.

onderaards:

 • Onder de grond
 • Naar beneden gaan
 • De verdieping die precies gelijk ligt met de straat

de kruipruimte:

 • Stof die uit de grond wordt gegraven om er iets van te maken
 • Een soort lage kelder onder een huis
 • Een grote bak om goederen of afval in te vervoeren

afdalen:

 • Naar beneden gaan
 • een kostbaar metaal, zoals goud en zilver
 • Het water uit de bodem

delven:

 • Wat je aan de binnenkant ziet als je iets doormidden snijdt
 • iemand die in een mijn werkt, diep onder de grond
 • Uit de grond halen door het op te graven

de begane grond:

 • Wat je aan de binnenkant ziet als je iets doormidden snijdt
 • De verdieping die precies gelijk ligt met de straat
 • Eenaantal gangen dat met elkaar is verbonden

het gangenstelsel:

 • De metro, een soort trein onder de grond
 • Eenaantal gangen dat met elkaar is verbonden
 • Een grote bak om goederen of afval in te vervoeren

opgraven:

 • Een verdieping onder de grond
 • De metro, een soort trein onder de grond
 • Uit de grond graven