Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

Zonder twijfel doen wat je van plan bent.:

 • minuscuul
 • de parasiet
 • vastberaden

Nadoen.:

 • imiteren
 • voortplanten
 • verleiden

Erg aan iets of iemand gehecht zijn en er graag steeds bij in de buurt willen zijn.:

 • de parasiet
 • de tentakel
 • aanhankelijk

Een afwijking. Een vreemde vorm bij mensen, dieren of planten.:

 • de metamorfose
 • imiteren
 • de speling van de natuur

Onnozel. Als je nergens iets achter zoekt en te goed van vertrouwen bent.:

 • de metamorfose
 • naïef
 • excentriek

De man of vrouw met wie je samenleeft of getrouwd bent.:

 • aanhankelijk
 • de partner
 • excentriek

Heel anders dan anders en daardoor opvallend.:

 • imiteren
 • de tentakel
 • excentriek

De gedaanteverwisseling, een sterke verandering van uiterlijk.:

 • imiteren
 • venijnig
 • de metamorfose

Iemand ergens toe overhalen.:

 • aanhankelijk
 • het kannibalisme
 • verleiden

Het opeten van een soortgenoot als gewoonte hebben.:

 • verleiden
 • aanhankelijk
 • het kannibalisme

Een dier dat leeft op of in een ander dier of mens.:

 • aanhankelijk
 • de parasiet
 • vastberaden

Doorstaan, verduren.:

 • aanhankelijk
 • voortplanten
 • ondergaan

Boos en gemeen.:

 • venijnig
 • voortplanten
 • de metamorfose

Heel bijzonder, weinig voorkomend.:

 • uitzonderlijk
 • minuscuul
 • voortplanten

Een vangarm, een lange kronkelige arm die sommige dieren aan hun lijf hebben.:

 • de tentakel
 • imiteren
 • naïef

In een groep vliegen.:

 • zwermen
 • excentriek
 • de parasiet

Heel klein.:

 • de tentakel
 • zwermen
 • minuscuul

Vermeerderen, voor nageslacht zorgen.:

 • de partner
 • zwermen
 • voortplanten

Veel indruk op anderen maken.:

 • imponeren
 • vastberaden
 • ondergaan

Zo groot dat je het niet meer kunt meten.:

 • onmetelijk
 • voortplanten
 • zwermen