Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

het initiatief:

 • Uitstekend. Nog niet beter gedaan. Er bestaat geen betere van.
 • Iets goeds wat je hebt gedaan en waarvoor je lof verdient.
 • De eerste aanzet tot iets. Voorstel dat je als eerste doet of actie die je als eerste onderneemt.

voordragen:

 • De eerste aanzet tot iets. Voorstel dat je als eerste doet of actie die je als eerste onderneemt.
 • Als kandidaat voorstellen.
 • Iets goeds wat je hebt gedaan en waarvoor je lof verdient.

rebels:

 • Als iemand zich snel tegen iets verzet. Opstandig.
 • Iemand diep bewonderen of eer bewijzen.
 • Uitstekend. Nog niet beter gedaan. Er bestaat geen betere van.

nastreven:

 • Proberen te bereiken.
 • Als kandidaat voorstellen.
 • Het voordeel voor jezelf, wat alleen voor jezelf belangrijk is.

uitmuntend:

 • Uitstekend, voortreffelijk.
 • Beroemd en door iedereen geprezen.
 • Proberen te bereiken.

falen:

 • Mislukken, tekortschieten.
 • De eerste aanzet tot iets. Voorstel dat je als eerste doet of actie die je als eerste onderneemt.
 • Iemand diep bewonderen of eer bewijzen.

nomineren:

 • Beroemd en door iedereen geprezen.
 • Voorstellen om iemand een prijs te geven.
 • Een lied waarmee je iemand eert of prijst.

heroïsch:

 • Heldhaftig. Erg dapper en moedig, als een held.
 • Beroemd en door iedereen geprezen.
 • Heroïsch. Erg dapper en moedig, als een held.

gevierd:

 • Doorgaan met iets, ook als het moeilijk wordt.
 • Beroemd en door iedereen geprezen.
 • Voorstellen om iemand een prijs te geven.

tegendraads:

 • Het voordeel voor jezelf, wat alleen voor jezelf belangrijk is.
 • Gezegd van iemand die anders wil zijn of een andere mening heeft dan anderen.
 • Doorgaan met iets, ook als het moeilijk wordt.

ophemelen:

 • Voorstellen om iemand een prijs te geven.
 • Iemand erg bewonderen, tegen hem opkijken.
 • Iets of iemand erg of overdreven prijzen.

op een voetstuk plaatsen:

 • Iemand erg bewonderen, tegen hem opkijken.
 • Uitstekend. Nog niet beter gedaan. Er bestaat geen betere van.
 • Mislukken, tekortschieten.

de verdienste:

 • Iemand diep bewonderen of eer bewijzen.
 • Voorstellen om iemand een prijs te geven.
 • Iets goeds wat je hebt gedaan en waarvoor je lof verdient.

volharden:

 • Doorgaan met iets, ook als het moeilijk wordt.
 • Als kandidaat voorstellen.
 • Als iemand zich snel tegen iets verzet. Opstandig.

de lofzang:

 • Mislukken, tekortschieten.
 • Een lied waarmee je iemand eert of prijst.
 • Beroemd en door iedereen geprezen.

heldhaftig:

 • Heroïsch. Erg dapper en moedig, als een held.
 • Iets goeds wat je hebt gedaan en waarvoor je lof verdient.
 • Als iemand zich snel tegen iets verzet. Opstandig.

zich opofferen:

 • Veel voor iets overhebben, zonder rekening te houden met je eigen voordeel.
 • Iemand diep bewonderen of eer bewijzen.
 • Doorgaan met iets, ook als het moeilijk wordt.

vereren:

 • Iemand diep bewonderen of eer bewijzen.
 • Een lied waarmee je iemand eert of prijst.
 • Doorgaan met iets, ook als het moeilijk wordt.

het eigenbelang:

 • Het voordeel voor jezelf, wat alleen voor jezelf belangrijk is.
 • Iets of iemand erg of overdreven prijzen.
 • Uitstekend, voortreffelijk.

onovertroffen:

 • Uitstekend, voortreffelijk.
 • Beroemd en door iedereen geprezen.
 • Uitstekend. Nog niet beter gedaan. Er bestaat geen betere van.