Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

Veel voor iets overhebben, zonder rekening te houden met je eigen voordeel.:

 • het initiatief
 • rebels
 • zich opofferen

Iemand erg bewonderen, tegen hem opkijken.:

 • uitmuntend
 • ophemelen
 • op een voetstuk plaatsen

Uitstekend. Nog niet beter gedaan. Er bestaat geen betere van.:

 • rebels
 • volharden
 • onovertroffen

Proberen te bereiken.:

 • voordragen
 • nastreven
 • de lofzang

Heroïsch. Erg dapper en moedig, als een held.:

 • heldhaftig
 • de lofzang
 • onovertroffen

De eerste aanzet tot iets. Voorstel dat je als eerste doet of actie die je als eerste onderneemt.:

 • het initiatief
 • voordragen
 • rebels

Beroemd en door iedereen geprezen.:

 • gevierd
 • onovertroffen
 • rebels

Het voordeel voor jezelf, wat alleen voor jezelf belangrijk is.:

 • tegendraads
 • rebels
 • het eigenbelang

Als iemand zich snel tegen iets verzet. Opstandig.:

 • voordragen
 • heldhaftig
 • rebels

Doorgaan met iets, ook als het moeilijk wordt.:

 • volharden
 • de lofzang
 • falen

Iemand diep bewonderen of eer bewijzen.:

 • falen
 • vereren
 • heldhaftig

Iets goeds wat je hebt gedaan en waarvoor je lof verdient.:

 • falen
 • nomineren
 • de verdienste

Een lied waarmee je iemand eert of prijst.:

 • de lofzang
 • nastreven
 • tegendraads

Gezegd van iemand die anders wil zijn of een andere mening heeft dan anderen.:

 • het initiatief
 • tegendraads
 • gevierd

Als kandidaat voorstellen.:

 • falen
 • de lofzang
 • voordragen

Mislukken, tekortschieten.:

 • falen
 • uitmuntend
 • op een voetstuk plaatsen

Uitstekend, voortreffelijk.:

 • rebels
 • uitmuntend
 • gevierd

Iets of iemand erg of overdreven prijzen.:

 • ophemelen
 • het eigenbelang
 • de lofzang

Heldhaftig. Erg dapper en moedig, als een held.:

 • heroïsch
 • tegendraads
 • nomineren

Voorstellen om iemand een prijs te geven.:

 • zich opofferen
 • op een voetstuk plaatsen
 • nomineren