Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

Opvallend en raak.:

 • grafisch
 • de cartoon
 • treffend

Een soort tekenfilm. Beelden die op elkaar lijken, snel achter elkaar laten zien, zodat het lijkt alsof het bewegende beelden zijn.:

 • creeëren
 • de animatie
 • de strekking

Dat wat je met iets bedoelt. Het idee dat je de ander wilt duidelijk maken.:

 • de strekking
 • creeëren
 • cursief

Met elkaar te maken hebben.:

 • creeëren
 • samenhangen
 • weergeven

Een getekende mop.:

 • de context
 • de animatie
 • de cartoon

Tekenen. Versieren of toelichten met plaatjes.:

 • gedetailleerd
 • illustreren
 • de strekking

Met de kleinste bijzonderheden erbij.:

 • samenhangen
 • accentueren
 • gedetailleerd

Schuingedrukt.:

 • de context
 • cursief
 • verfijnen

Laten horen of laten zien.:

 • accentueren
 • samenhangen
 • weergeven

Uitwerken. De precieze details aanbrengen.:

 • verfijnen
 • symboliseren
 • creeëren

Scheppen, iets maken of bedenken.:

 • creeëren
 • gedetailleerd
 • de stijl

De manier waarop je kijkt. Het gevoel dat je zonder woorden met je gezicht laat zien.:

 • de gezichtsuitdrukking
 • grafisch
 • de cartoon

Benadrukken, beter laten uitkomen.:

 • de gezichtsuitdrukking
 • creeëren
 • accentueren

De manier waarop je iets doet.:

 • de stijl
 • accentueren
 • cursief

De lettersoort. De manier waarop de letter getekend of gedrukt is.:

 • weergeven
 • het lettertype
 • creeëren

De persoonlijkheid. Dat wat je onderscheidt van anderen.:

 • de identiteit
 • de animatie
 • de dialoog

Een gesprek tussen twee mensen.:

 • grafisch
 • cursief
 • de dialoog

Als het met tekenen te maken heeft.:

 • de strekking
 • de context
 • grafisch

Voorstellen. Een hartje symboliseert verliefdheid.:

 • symboliseren
 • accentueren
 • grafisch

De omgeving waarin iets zich afspeelt, de omstandigheden.:

 • de context
 • de strekking
 • de identiteit