Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

Ingewikkeld.:

 • complex
 • signeren
 • de editie

Populair zijn. Als veel mensen het willen hebben.:

 • de editie
 • in trek zijn
 • op de hak nemen

Uitleg geven of verklaren hoe je iets opvat.:

 • verbeelden
 • de herdruk
 • interpreteren

Zonder gebreken. Als het alle kwaliteiten bezit.:

 • de herdruk
 • complex
 • volwaardig

In het bijzonder, speciaal.:

 • specifiek
 • het assortiment
 • de aanleiding

Grappig.:

 • geestig
 • beseffen
 • kwetsen

De goede of slechte naam waaronder iets of iemand bekend is.:

 • interpreteren
 • de reputatie
 • de spot drijven met

Beledigen. Iemands gevoelens pijnlijk treffen.:

 • op de hak nemen
 • kwetsen
 • interpreteren

Laten zien, uitbeelden. Voorstellen.:

 • interpreteren
 • verbeelden
 • de herdruk

Samenvoegen, koppelen. Met elkaar in verband brengen.:

 • combineren
 • educatief
 • complex

Inzien. In de gaten hebben. Je er bewust van zijn.:

 • de herdruk
 • complex
 • beseffen

Leerzaam, bedoeld om van te leren.:

 • de spot drijven met
 • educatief
 • combineren

De reden, de oorzaak. Datgene wat iets tot gevolg heeft.:

 • kwetsen
 • de aanleiding
 • interpreteren

Je handtekening zetten.:

 • in trek zijn
 • signeren
 • educatief

Een nieuwe druk van een boek dat al eerder is uitgegeven.:

 • de herdruk
 • verantwoord
 • verbeelden

De uitgave. De manier waarop het boek is uitgegeven.:

 • verbeelden
 • de editie
 • kwetsen

Alle verschillende soorten artikelen die in een winkel te koop zijn.:

 • het assortiment
 • interpreteren
 • kwetsen

Veilig, zonder risico’s.:

 • verbeelden
 • de reputatie
 • verantwoord

Voor de gek houden. Een grapje uithalen waardoor je iemand over iets laat nadenken.:

 • specifiek
 • op de hak nemen
 • interpreteren

Iemand of iets belachelijk maken. Bespotten.:

 • de spot drijven met
 • volwaardig
 • verbeelden