Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

Dreigend. Waar je het gevoel bij krijgt dat er gevaar dreigt of dat er iets heel akeligs kan gebeuren. :

 • onheilspellend
 • het fenomeen
 • de ooggetuige

Een idee over hoe iets waarschijnlijk in elkaar zit, of hoe iets gebeurd kan zijn. :

 • de theorie
 • denkbeeldig
 • de kolos

Het vermoeden. Iets wat je niet zeker weet, maar waarvan je aanneemt dat het zo is. :

 • angstaanjagend
 • de speculatie
 • kansloos

Iemand die met eigen ogen iets ziet of heeft gezien, zodat hij of zij later kan vertellen hoe die gebeurtenis plaatsvond. :

 • de ooggetuige
 • sinister
 • analyseren

Een opvallend verschijnsel.:

 • de speculatie
 • willekeurig
 • het fenomeen

Met je handen of met behulp van gereedschap maken. :

 • vervaardigen
 • de ooggetuige
 • het mensenwerk

Zomaar, niet volgens een plan of een regel. :

 • vervaardigen
 • sinister
 • willekeurig

Stap voor stap onderzoeken en ontdekken hoe iets ingewikkelds in elkaar zit. :

 • de kolos
 • ontrafelen
 • het ritueel

Onderzoeken. Iets ingewikkelds van alle kanten bekijken om te begrijpen hoe het in elkaar zit. :

 • navigeren
 • het fenomeen
 • analyseren

Een schip of vliegtuig besturen. :

 • analyseren
 • navigeren
 • onvoorstelbaar

Niet te begrijpen. Je kunt je er niets bij voorstellen. :

 • analyseren
 • willekeurig
 • onvoorstelbaar

Iets wat door mensen gedaan is of wat door mensen gedaan kan worden. :

 • het mensenwerk
 • ontrafelen
 • willekeurig

Zonder mogelijkheid om te ontsnappen of iets aan de situatie te veranderen. :

 • de speculatie
 • kansloos
 • het mensenwerk

Afschrikwekkend. Waar je bang van wordt. :

 • angstaanjagend
 • vervaardigen
 • het ritueel

Somber en griezelig tegelijk. :

 • willekeurig
 • de theorie
 • luguber

Duidelijk maken hoe iets in elkaar zit of waardoor iets veroorzaakt wordt. :

 • angstaanjagend
 • de theorie
 • verklaren

Bedacht. Wat alleen in je gedachten bestaat en niet in de werkelijkheid.:

 • denkbeeldig
 • de theorie
 • luguber

Het gevaarte, iets heel groots. :

 • onvoorstelbaar
 • de kolos
 • denkbeeldig

Een vaste (serie) handeling(en) met een bepaalde betekenis. In de kerk of moskee worden vaak rituelen uitgevoerd. :

 • het ritueel
 • de kolos
 • navigeren

Griezelig, dreigend.:

 • sinister
 • ontrafelen
 • denkbeeldig