Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

het souterrain:

 • Een hol van een das, een zoogdier met zwart-witte strepen
 • Een verdieping onder de grond
 • De metro, een soort trein onder de grond

de steenkool:

 • Wat je aan de binnenkant ziet als je iets doormidden snijdt
 • Een zwarte stof die diep onder de grond zit, Steenkool wordt gebruikt als brandstof. Steenkool bestaat uit planten die heel lang in de grond op elkaar geperst hebben gelegen.
 • Eén of meer gangen diep onder de grond waar steenkool of een andere delfstof wordt opgegraven

het edelmetaal:

 • Een uitgang om te vluchten als er een ramp is
 • een kostbaar metaal, zoals goud en zilver
 • Een soort lage kelder onder een huis

de doorsnede:

 • Wat je aan de binnenkant ziet als je iets doormidden snijdt
 • Naar beneden gaan
 • Een zwarte stof die diep onder de grond zit, Steenkool wordt gebruikt als brandstof. Steenkool bestaat uit planten die heel lang in de grond op elkaar geperst hebben gelegen.

de dassenburcht:

 • Onder de grond
 • De verdieping die precies gelijk ligt met de straat
 • Een hol van een das, een zoogdier met zwart-witte strepen

de ondergrondse:

 • Een gegraven gan die recht naar beneden de grond in gaat
 • Een zwarte stof die diep onder de grond zit, Steenkool wordt gebruikt als brandstof. Steenkool bestaat uit planten die heel lang in de grond op elkaar geperst hebben gelegen.
 • De metro, een soort trein onder de grond

de kruipruimte:

 • Onder de grond
 • Een soort lage kelder onder een huis
 • een kostbaar metaal, zoals goud en zilver

de begane grond:

 • De verdieping die precies gelijk ligt met de straat
 • een kostbaar metaal, zoals goud en zilver
 • Naar beneden gaan

delven:

 • Een gegraven gan die recht naar beneden de grond in gaat
 • De metro, een soort trein onder de grond
 • Uit de grond halen door het op te graven

onderaards:

 • Onder de grond
 • De metro, een soort trein onder de grond
 • Een hol van een das, een zoogdier met zwart-witte strepen

de schacht:

 • Een zwarte stof die diep onder de grond zit, Steenkool wordt gebruikt als brandstof. Steenkool bestaat uit planten die heel lang in de grond op elkaar geperst hebben gelegen.
 • Een gegraven gan die recht naar beneden de grond in gaat
 • Een soort lage kelder onder een huis

de delfstof:

 • Stof die uit de grond wordt gegraven om er iets van te maken
 • Een soort lage kelder onder een huis
 • Een zwarte stof die diep onder de grond zit, Steenkool wordt gebruikt als brandstof. Steenkool bestaat uit planten die heel lang in de grond op elkaar geperst hebben gelegen.

het grondwater:

 • Stof die uit de grond wordt gegraven om er iets van te maken
 • Het water uit de bodem
 • Een verdieping onder de grond

het gangenstelsel:

 • Eenaantal gangen dat met elkaar is verbonden
 • Een gegraven gan die recht naar beneden de grond in gaat
 • Uit de grond graven

afdalen:

 • Naar beneden gaan
 • De metro, een soort trein onder de grond
 • Een soort lage kelder onder een huis

de mijnwerker:

 • Wat je aan de binnenkant ziet als je iets doormidden snijdt
 • iemand die in een mijn werkt, diep onder de grond
 • De verdieping die precies gelijk ligt met de straat

de vluchtroute:

 • Wat je aan de binnenkant ziet als je iets doormidden snijdt
 • Een verdieping onder de grond
 • Een uitgang om te vluchten als er een ramp is

de container:

 • Onder de grond
 • De verdieping die precies gelijk ligt met de straat
 • Een grote bak om goederen of afval in te vervoeren

opgraven:

 • Naar beneden gaan
 • Uit de grond graven
 • Een grote bak om goederen of afval in te vervoeren

de mijn:

 • Eenaantal gangen dat met elkaar is verbonden
 • Een uitgang om te vluchten als er een ramp is
 • Eén of meer gangen diep onder de grond waar steenkool of een andere delfstof wordt opgegraven