Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

in een hokje plaatsen:

 • Een innerlijk kenmerk dat iets zegt over hoe je bent.
 • Meteen oordelen over iemand en bij een bepaalde groep indelen. Bijvoorbeeld: mensen met een blauwe spijkerbroek zijn saai.
 • Als je van tevoren al een bepaalde houding of mening over iemand of iets hebt.

typerend:

 • Een negatief oordeel dat je over iemand of iets hebt, voordat je hem of het echt hebt leren kennen.
 • Naar binnen gekeerd. Het tegengestelde van extravert.
 • Iets dat opvalt, kenmerkend.

verhullen:

 • Iets verbergen door het anders te laten lijken dan het is.
 • De manier waarop iemand of iets echt in elkaar zit.
 • Geloven wat iemand zegt of wat je ziet en daarnaar handelen.

introvert:

 • Naar binnen gekeerd. Het tegengestelde van extravert.
 • Als je van tevoren al een bepaalde houding of mening over iemand of iets hebt.
 • Heel open, niet naar binnen gekeerd. Het tegengestelde van introvert.

zich onderscheiden van:

 • Opvallen, duidelijk anders zijn dan anderen.
 • Als je altijd alles helemaal goed wilt hebben, er mag nooit iets fout gaan.
 • Iets belangrijk vinden.

het oordeel:

 • Iets verbergen door het anders te laten lijken dan het is.
 • De mening, dat wat je van iemand of iets vindt.
 • Als je goed nadenkt voor je iets zegt of doet.

de karaktereigenschap :

 • Heel open, niet naar binnen gekeerd. Het tegengestelde van introvert.
 • Een innerlijk kenmerk dat iets zegt over hoe je bent.
 • Hoe je van binnen bent.

impulsief:

 • Iets dat opvalt, kenmerkend.
 • Meteen doen wat in je opkomt.
 • Geloven wat iemand zegt of wat je ziet en daarnaar handelen.

afgaan op :

 • Iets dat opvalt, kenmerkend.
 • Geloven wat iemand zegt of wat je ziet en daarnaar handelen.
 • Een negatief oordeel dat je over iemand of iets hebt, voordat je hem of het echt hebt leren kennen.

het imago:

 • Geloven wat iemand zegt of wat je ziet en daarnaar handelen.
 • De manier waarop iemand of iets echt in elkaar zit.
 • Een indruk die iets of iemand maakt. Het beeld dat iemand van zichzelf laat zien.

de ware aard:

 • De manier waarop iemand of iets echt in elkaar zit.
 • Iets van binnen weten zonder erover na te hoeven denken.
 • Een negatief oordeel dat je over iemand of iets hebt, voordat je hem of het echt hebt leren kennen.

perfectionistisch:

 • Opvallen, duidelijk anders zijn dan anderen.
 • Met zorg en aandacht voor anderen.
 • Als je altijd alles helemaal goed wilt hebben, er mag nooit iets fout gaan.

de intuïtie:

 • Met zorg en aandacht voor anderen.
 • Iets van binnen weten zonder erover na te hoeven denken.
 • Iets verbergen door het anders te laten lijken dan het is.

extravert:

 • Heel open, niet naar binnen gekeerd. Het tegengestelde van introvert.
 • Een negatief oordeel dat je over iemand of iets hebt, voordat je hem of het echt hebt leren kennen.
 • Iets van binnen weten zonder erover na te hoeven denken.

vooringenomen:

 • Als je van tevoren al een bepaalde houding of mening over iemand of iets hebt.
 • Iets dat opvalt, kenmerkend.
 • Als je goed nadenkt voor je iets zegt of doet.

het innerlijk:

 • Geloven wat iemand zegt of wat je ziet en daarnaar handelen.
 • Opvallen, duidelijk anders zijn dan anderen.
 • Hoe je van binnen bent.

waarde hechten aan:

 • Iets van binnen weten zonder erover na te hoeven denken.
 • Met zorg en aandacht voor anderen.
 • Iets belangrijk vinden.

het vooroordeel:

 • De mening, dat wat je van iemand of iets vindt.
 • Iets verbergen door het anders te laten lijken dan het is.
 • Een negatief oordeel dat je over iemand of iets hebt, voordat je hem of het echt hebt leren kennen.

bedachtzaam:

 • Als je goed nadenkt voor je iets zegt of doet.
 • Als je van tevoren al een bepaalde houding of mening over iemand of iets hebt.
 • Opvallen, duidelijk anders zijn dan anderen.

attent:

 • Opvallen, duidelijk anders zijn dan anderen.
 • Met zorg en aandacht voor anderen.
 • Als je goed nadenkt voor je iets zegt of doet.