Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

Iemand die naar een plek reist waar iets bijzonders is gebeurd en daar verslag van doet voor de nieuwsmedia.:

 • de verslaggever
 • visueel
 • de kijkcijfers

Wat te maken heeft met wat je kunt zien, met beelden.:

 • choqueren
 • visueel
 • de set

Gebaseerd op feiten en niet op meningen.:

 • de knoop doorhakken
 • objectief
 • de screentest

Vooraf beoordelen hoe iets of iemand zal zijn.:

 • filteren
 • inschatten
 • de screentest

De bedrieglijke luxe, de schone schijn. Het lijkt mooi en fijn, maar in het echt hoeft dat niet zo te zijn.:

 • de journalistiek
 • de glamour
 • de kijkcijfers

Alles wat te maken heeft met het werk van een journalist.:

 • het persbureau
 • de journalistiek
 • visueel

Iemand erg aan het schrikken maken, bijvoorbeeld door hem iets akeligs te laten zien of door iets te doen wat de ander schokt.:

 • de glamour
 • choqueren
 • het beeldmateriaal

Een proefopname om te onderzoeken of je geschikt bent voor film of televisie. :

 • de screentest
 • de glamour
 • het persbureau

De foto’s, illustraties of filmpjes bij een publicatie.:

 • afstemmen op
 • de screentest
 • het beeldmateriaal

Kiezen wat je kunt gebruiken en wat niet.:

 • de knoop doorhakken
 • filteren
 • het nieuwsitem

Een bureau dat nieuws verzamelt en aan kranten en journaals levert. :

 • het nieuwsitem
 • het persbureau
 • de kijkcijfers

Het apparaat dat de teksten vertoont die de presentator moet voorlezen. :

 • realistisch
 • de autocue
 • het nieuwsitem

Een nieuwsonderwerp of nieuwsbericht.:

 • de set
 • het nieuwsitem
 • de regie voeren

Degene die verantwoordelijk is voor de inhoud van een journaal, een krant of een tijdschrift. Hij neemt de beslissing over de onderwerpen.:

 • de regie voeren
 • de journalistiek
 • de eindredacteur

Ervoor zorgen dat iets goed bij iets anders past.:

 • de verslaggever
 • afstemmen op
 • het persbureau

Wat heel erg lijkt op de werkelijkheid of wat te maken heeft met de werkelijkheid. :

 • realistisch
 • visueel
 • objectief

Bepalen en regelen wat er op de set van een film of televisieprogramma gebeurt.:

 • choqueren
 • het nieuwsitem
 • de regie voeren

Cijfers die aangeven hoeveel mensen naar een programma gekeken hebben.:

 • objectief
 • de regie voeren
 • de kijkcijfers

Een beslissing nemen, vaak na lang nadenken en twijfelen.:

 • de knoop doorhakken
 • de eindredacteur
 • inschatten

De plek waar opnames worden gemaakt.:

 • de journalistiek
 • afstemmen op
 • de set